Psychoterapia dla osoby DDA/ DDD

Zdarza się, że do terapii zgłaszają się osoby, które zaczynają spotkanie od zdania:
„jestem DDA”. Zwykle pytam wtedy, co to oznacza dla tej osoby, która do mnie
przychodzi. Rozmawiamy o emocjach z tym związanych, dominujących cechach,
powtarzających się zachowaniach. Poruszamy także temat przekonań o sobie i otaczającej rzeczywistości. Przyglądamy się temu co przeszkadza i co pomaga w obecnym, codziennym funkcjonowaniu, w realizowaniu planów i marzeń.

Psychoterapia dla osoby DDA/ DDD – czym jest DDA/DDD?

Syndrom DDA jest to zespół cech charakterystycznych dla osób, które dorastały w
rodzinie z problemem alkoholowym. Przy czym bardzo ważne jest, że nie każdy
człowiek, który dorasta w domu, gdzie był problem alkoholowy musi mieć cechy
charakterystyczne dla tego syndromu. Co istotne czasami nawet jeśli problem
uzależnienia od alkoholu nie występował w rodzinie ktoś może mieć cechy
charakterystyczne dla syndromu DDA. Rodzina może być dysfunkcyjna z wielu
innych powodów. Osoby, które wychowywały się w rodzinach, gdzie była jakaś inna
dysfunkcja niezwiązana z uzależnieniem od alkoholu określa się jako DDD (czyli
Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Psychoterapia dla osoby DDA/ DDD – cechy charakterystyczne dla syndromu DDA/ DDD.

Funkcjonowanie rodziny, gdzie występuje problem uzależnienia od alkoholu jest skupione wokół spraw związanych z osobą uzależnioną. Może brakować uwagi dla potrzeb dzieci, które w takiej rodzinie dorastają i wystarczająco dobrej opieki czy wsparcia. Co więcej życie w rodzinie dysfunkcyjnej może być związane z doświadczaniem wielu trudnych, czasem traumatycznych sytuacji. Takie sytuacje mogą być przyczyną doświadczania przykrych emocji jak: strach, wstyd, złość czy poczucie winy. Jednocześnie często nie ma odpowiednich warunków do przeżywania tych emocji, zajmowania się tymi przeżyciami czy rozmawiania o nich, myślenia i możliwości przepracowania. Osoby, żyjące w rodzinie dysfunkcyjnej tworzą różne mechanizmy obronne, które w takich ekstremalnych momentach pomagają przetrwać. W dorosłym, życiu jeśli osoba używa tych samych mechanizmów, korzysta ze schematów powstałych jako dostosowanie do trudnych sytuacji prawdopodobnie doświadcza trudności w codziennym życiu.

Psychoterapia dla osoby DDA/ DDD – Cechy i problemy związane z DDA/DDD:

Następujące cechy mogą być związane z dorastaniem w rodzinie, gdzie występował problem uzależnienia od alkoholu lub w rodzinie z inną dysfunkcją. Ważne jest podkreślenie, że te problemy mogą, ale nie muszą występować u osób wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnienia.

 • zaniżona samoocena
 • trudność w docenianie siebie, swoich osiągnięć, sabotowanie własnych sukcesów
 • lęk przed porażkami, nadmierne wymagania wobec siebie,
 • zbyt duża potrzeba uznania, afirmacji ze strony innych ludzi – utrudniająca
 • funkcjonowanie, podejmowanie działań
 • lęk przed krytyką i oceną przy jednoczesnym bardzo surowym ocenianiu siebie
 • skłonność do podejrzewania innych o lekceważenie
 • trudności w radzeniu sobie i rozumieniu własnych emocji, lęk przed doświadczaniem
 • emocjami
 • niska umiejętność zabawy, odpoczywania, przeżywania radości, przyjemności
 • trudność w radzeniu sobie ze stresem, częste odczuwanie napięcia, niskie
 • umiejętności radzenia sobie z napięciem
 • nadmierne doświadczanie wstydu, poczucia winy
 • skłonność do brania nadmiernych odpowiedzialności na siebie vs czasem
 • nieodpowiedzialne, nieprzemyślane, ryzykowne działania
 • nadmierna lojalność
 • trudność w mówieniu o swoich potrzebach,
 • niska asertywność
 • lęk przed złością, sytuacjami konfliktowymi, czasem branie na siebie roli osoby
 • łagodzącej konflikt, u niektórych osób także prowokowanie konfliktów, aby
 • doświadczyć ulgi
 • doświadczanie problemów w relacjach z ludźmi
 • lęk przed odrzuceniem i lęk przed bliskością
 • lęk przed zmianami i nadmierna potrzeba kontroli,
 • wchodzenie w rolę opiekuna wobec partnera, mylenie miłości z litością,
 • skłonność do unikania i zaprzeczania,
 • czarno-białe postrzegania rzeczywistości
 • funkcjonowanie z roli ofiary
 • skłonność do uzależnień lub wchodzenia w relacje z osobami uzależnionymi
 • oczekiwanie negatywnych wydarzeń, budowanie czarnych scenariuszy

Psychoterapia dla DDA/ DDD – Czy osoby z DDA/ DDD zawsze potrzebują psychoterapii?

Samo dorastanie w rodzinie z problemem uzależnienia czy wychowywanie się w rodzinie z jakimkolwiek innym problemem nie jest bezwzględnym wskazaniem do podjęcia psychoterapii. Osoby opisujące się jako DDA/ DDD mogą mieć udane życie, odnosić sukcesy zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej, dobrze funkcjonować w różnych obszarach życia. Czasem jednak cena osiąganych sukcesów jest zbyt wysoka, a trudne doświadczenia z przeszłości są obciążające i trudno korzystać z życia i cieszyć się życiem – wtedy oczywiście warto skorzystać z psychoterapii.

Wiele osób wychowując się w rodzinie dysfunkcyjnej ma wiele zasobów związanych z pełnionymi w tej rodzinie rolami. Są to cechy takie jak: samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność zadaniowego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Są to ważne zasoby. Bywa jednak, że osoby wychowane w rodzinach dysfunkcyjnych nie mają świadomości, że takie cechy posiadają i jak z nich korzystać. W takich rodzinach najczęściej takich cech i wysiłków dziecka nie docenia. Aby z takich swoich zasobów korzystać w dorosłym życiu na własny użytek potrzebna jest zmiana pewnych schematów, z którymi wychodzą w świat osoby DDA/DDD i nauka nowych umiejętności. Wtedy warto skorzystać z psychoterapii, aby poznać własne schematy, wartości, przekonania i pozwolić sobie żyć pełniej.

e2de253c9d350ca17b3cea976b186d4a

AnnaBus

Autor: Anna Bus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POPULARNE TAGI

OPINIE

Polecam Annę Bus jako świetnego fachowca. Jest bardzo empatyczna, zaangażowana. Poczułam się zaopiekowana i zrozumiana. Wszystko w przyjaznej atmosferze i wzajemnym zaufaniu. Korzystałam z sesji hipnozy. Uwolniły się pewne emocje z przeszłości. Pani Anna była przy mnie w tym procesie, z wyczuciem prowadziła rozmowę. To fantastyczne, że są osoby, które wkładają w swoją pracę nie tylko wiedzę i zaangażowanie, ale także serce :) Dziękuję!

Iza Krawczyk 16 sierpnia 2020

KONTAKT

Anna Bus
Psycholog

Lokalizacja:
ul. Puławska 28/28
Warszawa

Email:
maria.anna.bus@gmail.com

Telefon:
500608183

  Wiadomość

  Umów się na wizytę

   

  Zadzwoń pod numer:
  500608183

   

  Lub napisz e-mail na:
  maria.anna.bus@gmail.com